ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้ลงชื่อรับวัคซีนแอสตราฯ+ไฟเซอร์ที่ อสม. หรือติดต่อ จนท.รพ.สต.กอรวก ได้ที่เบอร์ 086 1825629 ,066 0427626

แจ้งประชาสัมพันธ์การรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิดของตำบลจางเหนือ วันพฤหัสบดี ที่ 2 ธค.64 เวลา 8.30 น.-12.00 น. ณ รพ.สต.กอรวก
เข็ม 1 แอสตราซีเนกา
เข็ม 2 ไฟเซอร์
ขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับวัคซีนทุกคนให้ลงชื่อรับวัคซีนที่ อสม.ในเขตรับผิดชอบ หรือติดต่อจนท.รพ.สต.กอรวก ได้ที่เบอร์ 086 1825629 ,066 0427626

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window