ลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนหรือคนไร้ที่พึ่ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ลงพื้นที่สำรวจและรับลงทะเบียนผู้ที่ประสบความเดือดร้อนหรือคนไร้ที่พึ่ง ราษฎรตำบลจางเหนือ ณ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window