มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้กับผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ-สมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้กับผู้พิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ให้กับนางปี๋ ฉัตรแก้วสืบ ราษฎรตำบลจางเหนือ ณ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window