โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด หมู่ที่ 7 บ้านจางเหนือพัฒนา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปอ่างเก็บน้ำห้วยหลอด หมู่ที่ 7 บ้านจางเหนือพัฒนา ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และวางท่อ คสล. ปากลิ้นรางชั้น 3 ขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 3 จุด จุดละ 6 ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window