โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุขสันติ ต๊ะสิทธิ์ บ้านนาแช่

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุขสันติ ต๊ะสิทธิ์ บ้านนาแช่ หมู่ที่ 2 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ปริมาณงานขนาดกว้าง 2.70 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 375.30 ตารางเมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window