รณรงค์ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ในพื้นที่บ้านทาน หมู่ที่ 4

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นายสว่าง จาคำมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ หมู่ที่4 และ หมู่ที่ 5 และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ อบต.จางเหนือ ร่วมกับ รพสต.บ้านทาน, อสม.บ้านทาน ผู้นำตำบลจางเหนือ และประชาชนในพื้นที่ เดินรณรงค์ตามโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา พร้อมทั้งฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในพื้นที่บ้านทาน หมู่ที่ 4 ตำบลจางเหนือ

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window