จ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านห้วยฮ้อม – ปากทางสายไปโรงเรียนบ้านนาแช่ ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window