กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันจันทร์ที่ 17  มกราคม  2565  นายสมคิด  วงศ์ปัน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance)  โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

 

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window