เข้าร่วมประชุม ก.อบต. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมาน เพ็งสว่าง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ ได้เข้าร่วมประชุม ก.อบต. ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window