ตรวจดู งานฐานราก งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริม

วันที่ 31 มีนาคม 2565 คณะกรรมการตรวจรับ โครงการก่อสร้างอาคารศาลาอเนกประสงค์ บ้านทาน หมู่ที่ 4 ลงพื้นที่ ตรวจดู งานฐานราก งานคอนกรีตโครงสร้าง งานเหล็กเสริม ให้ได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้างโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window