สำรวจเส้นทางชำรุดบ้านชำขอน และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านทาน

25 มกราคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อม รองนายก และเลขานุการ สำรวจเส้นทางชำรุดบ้านชำขอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเยี่ยมชม โรงเรียนบ้านทาน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window