สำรวจเส้นทางชำรุดบ้านชำขอนและเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านทาน

วันที่ 25 มกราคม 2565 นายสมคิด วงศ์ปัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจางเหนือ พร้อม รองนายก และเลขานุการนายก สำรวจเส้นทางชำรุดบ้านชำขอนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเยี่ยมชมโรงเรียนบ้านทาน

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window