วัดนาแช่

วัดนาแช่ (จางเหนือ) ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อปี พ.ศ. 2412 ได้รับวิสุงคามสีมาเมื่อปี พ.ศ. 2505

วัดนาแช่ (จางเหนือ) มีพื้นที่ตั้งวัด 7 ไร่ 2 งาน 18 ตารางวา มีอาณาเขตทาง ทิศเหนือจดทุ่งนา ทิศใต้จดห้วย ทิศตะวันออกจดแม่น้ำ ทิศตะวันตกจดห้วย และป่าไม้

อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย วิหาร อุโบสถ ศาลาที่ประชุม ศาลาราย กุฎิ ศาลาการเปรียญ ห้องครัว ห้องน้ำ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window