จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาแช่ – บ้านช้างกลิ้ง (สป.ถ.46-006) บ้านปงแท่น หมู่ที่ 1 ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านประกาศ

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

ขอบคุณที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Close Window